Alles over een uitvaart in Arnhem

Palliatieve zorg

Als iemand van de behandelend arts hoort dat hij of zij niet meer geholpen kan worden en dat de patiënt aan de ziekte zal komen te overlijden zal de zorg veranderen. De zorg was er eerder volledig op gericht om de patiënt beter te maken. Maar als dat niet meer mogelijk is zal de zorg zich er op gaan richten om de patiënt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden in de laatste levensfase. Deze zorg wordt palliatieve zorg genoemd. Soms wordt palliatieve zorg ook wel totale zorg genoemd. Dat komt omdat palliatieve zorg niet alleen medisch is, maar het biedt bijvoorbeeld ook geestelijke zorg en ondersteuning in het levensonderhoud.

Als iemand ongeneeslijk ziek is heeft dat ook veel invloed op de directe dierbaren van de patiënt. Daarom richt de palliatieve zorg zich ook op de naasten van de patiënt.

De World Health Organization (WHO) heeft in 2002 een nieuwe definitie geformuleerd voor palliatieve zorg. Deze definitie omschrijft heel duidelijk wat palliatieve zorg is.

Definitie palliatieve zorg (WHO)

‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’

De hele definitie is na te lezen (in het Engels) op de website van de WHO.

Waar kan je terecht voor palliatieve zorg in Arnhem

In Arnhem zijn verschillende organisaties gevestigd die palliatieve zorg aanbieden. Het gaat dan om commerciële organisaties maar ook om vrijwilligersorganisaties. Deze vrijwilligers willen mensen in hun laatste levensfase helpen om nog zo veel mogelijk uit het leven te kunnen halen.

Je eigen huisarts

Mensen kunnen altijd terecht bij hun eigen huisarts voor hulp en ondersteuning. Dat kan ook als iemand nog onder behandeling is bij een specialist in bijvoorbeeld het Rijnstate Ziekenhuis. De meeste mensen hebben jaren lang dezelfde huisarts waar ze vaak een vertrouwensband mee hebben. Het kan dan ook erg prettig zijn om in de laatste levensfase geholpen te worden door de eigen huisarts. De huisarts weet precies welke palliatieve zorg er geboden wordt in Arnhem. Om in aanmerking te komen voor palliatieve zorg heeft de patiënt een zogenaamde indicatiestelling nodig van het CIZ. De huisarts kan helpen om de indicatiestelling aan te vragen.

Ziekenhuis Rijnstate

Het Rijnstate ziekenhuis beschikt over een speciaal consultteam palliatieve zorg. Het team bestaat uit verschillende specialisten en verpleegkundigen. Samen met de patiënt kunnen ze een behandelplan opstellen dat er op is gericht om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te kunnen bieden aan iemand met een beperkte levensverwachting. De zorg bestaat onder andere uit pijnbestrijding, geestelijke hulp en verpleegkundige hulp.

Het team werkt samen met verschillende hospices in Arnhem en omgeving, met verpleeghuizen en huisartsen. Kijk voor meer informatie over het consultteam palliatieve zorg op de website van het Rijnstate ziekenhuis.

Hospice De Baroktuin (Regina Pacis)

Een hospice wordt ook wel een bijna-thuis-huis genoemd. Het is een plek waar mensen die in de laatste levensfase niet thuis kunnen verblijven verzorgd worden in een huiselijke omgeving. In het hospice zijn alle faciliteiten en medische ondersteuning om mensen te kunnen verzorgen in hun laatste levensfase.

Hospice De Baroktuin is onderdeel van Regina Pacis. De Baroktuin is een hospice unit dat plaats biedt aan tien gasten. Elke gast heeft de beschikking over een eigen kamer die voorzien is van diverse moderne faciliteiten. De gast kan bezoek ontvangen wanneer hij of zij maar wil.

Hospice De Baroktuin levert zeer hoge kwaliteit van zorg en is maakt daarom sinds 2014 onderdeel uit van de Associatie voor high Care Hospices.

Regina Pacis
Velperweg 158
6824 MD Arnhem
Telefoon (026) 384 74 00
Kijk voor meer informatie op de website van Hospice De Baroktuin

Hospice Rozenheuvel

Hospice Rozenheuvel beschikt over tien kamers waar mensen kunnen verblijven in de laatste fase van hun leven. In het hospice staat een team van professionals en vrijwilligers 24-uur per dag klaar voor de gasten. Het hospice is een onderdeel van het Leger des Heils Gelderland.


Hospice Rozenheuvel
Rosendaalselaan 20
6891 DD Rozendaal
Tel: 026 364 57 92
Mail:gelderland@legerdesheils.nl
Kijk voor meer informatie op de website van Hospice Rozenheuvel

Netwerk palliatieve zorg Arnhem

Op de website van het Netwerk palliatieve zorg Arnhem is een overzicht te vinden waarop de beschikbaarheid van plaatsen in hospices is te zien. Omdat het soms voorkomt dat er in Hospice Rozenheuvel en Hospice De Baroktuin geen plekken vrij zijn staat er ook een overzicht met hospices in de omgeving van Arnhem.

NAbij Palliatieve terminale zorg

Nabij biedt ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase die geen of een klein sociaal netwerk hebben. Deze ondersteuning wordt geboden door gemotiveerde en geschoolde vrijwilligers. Zo kan er een luisterend oor geboden worden, kan een vrijwilliger regelmatig op bezoek komen, kan men mee denken over de situatie en indien wenselijk thuiszorg inschakelen.

Nabij kan contact onderhouden met de huisarts en desgewenst mee gaan naar doktersbezoeken of onderzoeken in het ziekenhuis. Indien thuis sterven wenselijk is en de situatie dat toelaat kan dit door ondersteuning van vrijwilligers van NAbij gerealiseerd worden. Zo kan er in de laatste fase gewaakt worden. Maar er kan ook meegedacht worden over de uitvaart.

Terminaal zieke mensen die geen of maar een klein sociaal netwerk hebben kunnen kosteloos een beroep doen op Stichting NAbij. Voor informatie of hulpvragen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar onder nummer: 085-0163333. Deze ondersteuning kan geboden worden in Arnhem en omgeving.

Kijk voor meer informatie op www.nabij.nu.

Particuliere palliatieve thuiszorg

Het is mogelijk om thuis palliatieve zorg te krijgen. De zorg die geleverd wordt is maatwerk, dat wil zeggen dat er in overleg wordt afgestemd welke zorg nodig is. Het kan gaan om 24-uurs zorg, maar ook om een aantal uren per dag. Het is mogelijk om deze (commerciële) palliatieve thuiszorg te combineren met de reguliere thuiszorg en mantelzorg.

Overlijden in regio Arnhem melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206