Alles over een uitvaart in Arnhem

Aangifte van overlijden

Als iemand is overleden moet er aangifte van overlijden worden gedaan in de gemeente waar iemand is overleden. Als iemand in Arnhem overlijdt, moet de aangifte dus worden gedaan bij de gemeente Arnhem. De aangifte is nodig om verlof tot begraven of cremeren te verkrijgen, zonder dit verlof kan er geen uitvaart plaatsvinden.

Meestal zorgt de uitvaartondernemer voor de aangifte van overlijden, maar de familie of een kennis mag dit ook doen. Om aangifte te kunnen doen moet men beschikken over een verklaring van overlijden. Deze wordt opgesteld door de (huis)arts.

Wat moet je meenemen?

Om aangifte te doen moeten de volgende papieren worden meegenomen:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Verklaring van overlijden

Waar kan je aangifte doen?

De aangifte kan worden gedaan op het stadhuis van de gemeente Arnhem. Het overlijden wordt middels een akte van overlijden verwerkt in de Basisregistratie Personen. Men kan een uittreksel van de gegevens krijgen, maar daar zijn wel kosten aan verbonden. Vraag de gemeente wat het tarief is.

Openingstijden

De aangifte kan worden gedaan op het stadhuis op maandag van 12.00 uur tot 17.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Het is mogelijk om vooraf een afspraak te maken. Dit kan online op de website van de gemeente Arnhem .

Stadhuis gemeente Arnhem
Koningstraat 38
6811 DG Arnhem

Overlijden in regio Arnhem melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206